Ambasada na Ceska
  • 61
    Glasa
  • Vneseno od : Ambasada na Ceska – Skopje
  • Opis : Ambasada na Ceska vo R.Makedonija. Informacii za aktivnostite na ceskata amabasada vo Makedonija.Vizi i konzularni informacii. Infromacii za sorabotkata na Ceska i Makedonija. Ambasadata na Republika Ceska vo republika Makedonija dodeluva vladini stipendii za studenti od Makedonija.
  • URL : http://www.mzv.cz/Skopje
  • Tags: