Ambasada na Francija
  • 33
    Glasa
  • Vneseno od : Ambasada na Francija vo Makedonija
  • Opis : Ambasada na Francija vo R.Makedonija. Informacii za aktivnostite na ambasadata vo Makedonija. Konzularni ulsugi - infromacii za fancuska viza. Bilaterani odnosi, sorabotka i ekonomska diplomatija. Sredbi, poseti, razgovori i intervjua na francuski diplomati. Uslovi za dobivanje vizi, potrebni dokumenti i formulari za izdavanje na vizi za Francija.informacii za tipovi na vizi, doznajte vo koi slucai i kakvi vizi vi se potrebni za ovaa drzava.
  • URL : http://www.ambafrance-mk.org/
  • Tags: