• 4
    Glasa
  • Vneseno od : Biro Proekt – Proektiranje Marketing Skopje Makedonija
  • Opis : Kompanija koja nudi uslugi od oblasta na proektiranjeto, procenka na nedvizen imot, hortikultura i marketing. Proektanski tim so site licenci za proektiranje i nadzor, kako i licenca za procenka na imot.
  • URL : http://www.biroproekt.com.mk/
  • Tags: , ,