• 15
    Glasa
  • Vneseno od : NBRM – Narodna Banka
  • Opis : Oficijalna strana na Narodna Banka na Republika Makedonija, informacii za finansiite vo Makedonija, finansiskata stabilnost, monetarnata politika...
  • URL : http://www.nbrm.mk/
  • Tags: