• 3
    Glasa
  • Vneseno od : Clear View BTC – Edukativen Centar Za Biznis Obuki Skopje
  • Opis : Edinstven licenciran biznis trening centar za licen i deloven razvoj vo Makedonija . Vrvni obuki za visok i seredniot menagment vo kompaniite .
  • URL : http://clearview.com.mk
  • Tags: , ,