• 35
    Glasa
  • Vneseno od : Bigorski – Sveti Jovan Krstitel Bigorski Manastir Debarsko
  • Opis : Oficajlna strana na Manastirot Sv.Jovan Bigorski. Site informacii za manastirot, bogosluzbata,crkvata, rakovodstvoto, galerija na ikoni.
  • URL : http://bigorski.org.mk/
  • Tags: