• 7
    Glasa
  • Vneseno od : Solar Spektar AG – Izrabotka na Proekti Vo oblasta na Obnovlivi izvori na Energija Skopje
  • Opis : Sertificirana kompanija koja nudi konsultantski uslugi, proektiranje i tehnicki resenija od oblasta na obnovlivite izvori na energija, so prioritet na rabota na "pametnite kuki"
  • URL : http://www.solarspektarag.com.mk/
  • Tags: