• Registar Na Lekovi
  Registar Na Lekovi
  Oficijalna strana na Biro za Lekovi – Registar na Lekovi, pri Ministerstvoto za Zdravstvo na Repub
 • Drzaven Inspektorat Za Trud
  Drzaven Inspektorat Za Trud
  Institucija koja se bori za pravata na rabotnicite, protiv sivata ekonomija i nelojalnata konkurenci
 • Arhiv
  Arhiv
  Oficijalna strana na Drzaven Arhiv na Republika Makedonija ...
 • Vlada na RM
  Vlada na RM
  Stranica na Vladata na Republika Makedonija , najnovi informacii za nejzinite aktivnosti, informacii
 • Agencija za Drzavni Sluzbenici
  Agencija za Drzavni Sluzbenici
  Agencija za drzavni sluzbenici, stranica ispolneta so zakonskite nadleznosti, aktivnosti i planovi n
 • Katastar
  Katastar
  Agencija za katastar na nedviznosti vo Republika Makedonija ...
 • Meteo
  Meteo
  Oficijalna strana na Upravata za Hidrometeoroloski raboti – UHMR, kade moze gi najdete prognozite
 • Ulica I Patista
  Ulica I Patista
  Oficijalen sajt na ulici i patista , mesto kade moze da prijavite kade ima osteteni kolovozi za nivn