• 1
    Glasa
  • Vneseno od : JKP Derven Veles Javno Komunalno Pretprijatie Veles
  • Opis : Oficijalen website na Javnoto kumunalno pretprijatie od Veles JKP Darven .
  • URL : http://derven.mk/
  • Tags: