• 10
    Glasa
  • Vneseno od : Drzaven Inspektorat Za Trud – DIT Skopje
  • Opis : Institucija koja se bori za pravata na rabotnicite, protiv sivata ekonomija i nelojalnata konkurencija
  • URL : http://www.dit.gov.mk/
  • Tags: