• 12
    Glasa
  • Vneseno od : ELEM – Elektrani na Makedonija
  • Opis : Oficijalna strana na ELEM Makedonija – kompanijata koja vrsi proizvodstvo na elektricna energija, i gi poseduva elektranite vo Makedonij
  • URL : http://www.elem.com.mk/
  • Tags: