• 3
    Glasa
  • Vneseno od : Hotel Drim Struga – Makedonija
  • Opis : Oficijalna Internet strana na Makedonskiot hotel Drim lociran vo Struga pokraj vodite na Ohridskoto ezero.Organizacija na Svadbi , ekskurzii, odzuvanje na seminari i dr .
  • URL : http://www.drim.com.mk/
  • Tags: