• 3
    Glasa
  • Vneseno od : Sloboden Softver Makedonija – Oficijalen Sajt
  • Opis : Neprofitna organizacija koja se zanimava so promocija i edukacija za sloboden softver vo Makedonija
  • URL : http://slobodensoftver.org.mk/
  • Tags: