• 45
    Glasa
  • Vneseno od : MNT – Makedonski Naroden Teatar
  • Opis : Oficijalna strana na MNT - Makedosnki naroden teatar, tuka moze da dobiete informacii za pretstavite i repertoarot
  • URL : http://mnt.com.mk
  • Tags: