• 19
    Glasa
  • Vneseno od : Kip International – Masini i Repro materijali Skopje Makedonija
  • Opis : Kompanija koja nudi masini i repro materijali za obrabotka na drvo i plocest materijal od proizvodni programi na renomirani svetski kompanii. Istite se nameneti za mali i sredni kompanii od oblasta na proizvodstvoto na mebel.
  • URL : http://kipinternacional.com.mk
  • Tags: ,