• 82
    Glasa
  • Vneseno od : MLS – Ministerstvo Za Lokalna Samouprava
  • Opis : Stranica na Ministerstvoto zalokalna samopurava na RM , informacii za ministerstvoto i ministerot, uslugite, lokalni soveti, soopstenija
  • URL : http://www.mls.gov.mk/
  • Tags: ,