• 118
    Glasa
  • Vneseno od : MTC – Ministerstvo Za Transport I Vrski
  • Opis : Stranica na Ministerstvoto za transport i vrski na RM , informacii za ministerstvoto i ministerot, uslugite, lokalni soveti, soopstenija
  • URL : http://mtc.gov.mk/
  • Tags: ,