• 11
    Glasa
  • Vneseno od : Kauza -Blogovi – Proekt Za Demokratski Razvoj Vo Makedonija
  • Opis : Proektot za demokratski razvoj vo Makedonija, preku upotrebata na socijalnite mediumi i sodrzini generirani od gragjanite.
  • URL : http://kauza.mk/
  • Tags: