• 11
    Glasa
  • Vneseno od : JUG – Java
  • Opis : Oficijalna grupa na Java korisnici (profesionalni i entuzijasti) vo Makedonija, so cel da gi povrzi lugjeto koi koristat Java ili se zainteresirani za istata tehnologija
  • URL : http://jug.mk/
  • Tags: , ,