• 5
    Glasa
  • Vneseno od : Roman Progres – Zdruzenie za Zastita na Deca i Mladi Romi
  • Opis : Oficijalna strana na zdruzenieto za zastita i edukacija na deca i mladi Romi - Progres. Ovaa nevladina organizacija e formirana so cel ostvaruvanje i zastita na osnovnite covekovi prava na decata Romi. Istata se zanimava so organiziranje na seminari, predavanja, rabotilnici od razlicen vid za realizacija na planiranite proekti i ispolnuvanje na glavnite celi. Tuka moze da gi doznaete site nastani koi gi organizira ova zdruzenie i da dobiete poveke informacii za tekovnite proekti.
  • URL : https://romaprogress.org.mk/
  • Tags: , ,