• 11
    Glasa
  • Vneseno od : Opstina Debar – Opstini Vo Makedonija
  • Opis : Oficijalna strana na opstina Debar, dostapna samo na albanski jazik
  • URL : http://www.dibra.gov.mk/mk
  • Tags: