• 8
    Glasa
  • Vneseno od : Oficijalen Web Sajt Na Opstina Negotino R.Makedonija
  • Opis : Oficijalniot sajt na Opstina Negotino e portal na koj moze da gi najdete site potrebni informacii koj ve interesiraat za opstinata Negototino kako aktivni proekti , fotografii , kulturni nastani , soopstenija , urbanisticki planovi , komunalni inf .
  • URL : http://negotino.gov.mk/
  • Tags: