• 3
    Glasa
  • Vneseno od : Ivica Donev – Advokati Skopje
  • Opis : Pravnata kancelarija na advokatot Ivica Donev moze da vi pomogne vo resavanje na sporovi od oblasta na graganskoto pravo,trgovskoto pravo,trudovo,obigaciono i korporativno pravo .
  • URL : http://www.donev.mk/
  • Tags: