• 10
    Glasa
  • Vneseno od : Naroden Pravobranitel Na R. Makedonija
  • Opis : Narodniot pravobranitel-Ombudsmanot e specificen, poseben, strucen i nezavisen organ so ovlastuvanja za zastita na pravata na gragjanite
  • URL : http://ombudsman.mk/
  • Tags: