• 31
    Glasa
  • Vneseno od : Pravo.org – Oficijalna Strana
  • Opis : Strana koja ja odrzuva gragjanskata asocijacija MOST i na koja otkako ќe se najavite moze da gi najdete zakonite i propisite na RM,
  • URL : http://www.pravo.org.mk
  • Tags: