• 2
    Glasa
  • Vneseno od : Blue Bell – Agencija za Transport i Logistika
  • Opis : Agencija za transport na stoka, i toa organizcaijana na sekakov vid na prevoz i logistika na dobra. Kompanija koja ima razviena mreza na transport, so sto obezbeduva brzo lesno i sigurna dostava na sakanata lokacija, istovremeno ostvaruvanjeki kontakti i sorabotka so svetski poznati brendovi. Sedistata se vo Skopje - Makedonija, Kosovo i Crna Gora.
  • URL : http://bluebell.mk
  • Tags: