• 2
    Glasa
  • Vneseno od : Aikido Federacija na Makedonija – Realen Aikido
  • Opis : Portal na Aikido Federacijata na Makedonija. Sledete gi novitetite i site drugi informacii kako seminira, pojasi i novosti povrzani so aikidoto vo Makedonija.
  • URL : http://www.aikidofed.mk/mk/
  • Tags: