• 14
    Glasa
  • Vneseno od : Spektra – Makedonski Provajderi Kabelski Operator
  • Opis : Kabelski operator za Televizija, Internt i Telefonija
  • URL : http://spektra.com.mk/
  • Tags: