• 43
    Glasa
  • Vneseno od : Aries – Turisticki Agencii Skopje
  • Opis : Turisticka agencija koja organizira razni poseti na makedonski destinacii kako Ohrid, Skopje i Bitola, no istovremeni i drugi atraktivni turisticki destinacii
  • URL : http://aries.mk/
  • Tags: