• 21
    Glasa
  • Vneseno od : Ido Tours – Turisticka Agencija, Patuvanja, Prevoz, Tetovo
  • Opis : Turisticka agencija od Tetovo koja organizira razni eksurzii, avtobuski i avionski prevoz, vadenje na polisi za oisguruvanje
  • URL : http://idotours.com.mk/mk/
  • Tags: