• 38
    Glasa
  • Vneseno od : Lice vlice – Pecaten Vesnik Makedonija
  • Opis : Spisanie koe izleguva ednas na dva meseci, izdaden od 'Pablik'. Ovoj vesnik pretstatvuva aktivizam za novi idei, go pottiknuva dijalogot, sozdava mrezi, gi povrzuva aktivistite,opstestvoto, umetnicite, profesionalncite vo nasoka za zdrava zivotna sredina.
  • URL : http://licevlice.mk
  • Tags: ,