• 9
    Glasa
  • Vneseno od : KMS Maleric – Specijalizirana Prodavnica ZA Inoks Oprema Za Proizvodstvo Na Vino
  • Opis : Specijalizirana prodavnica za inoks oprema za prerabotka na grozje i proizvodstvo na vino.Generalen zastapnik na KMS MALERIC, Slovenija.
  • URL : http://www.maleric.com.mk
  • Tags: