• 1
    Glasa
  • Vneseno od : King Marko Land – Turizam Vo Makedonija
  • Opis : Organizacija koja se zanimava so turizam vo Makedonija. Pretstavuvanje na makedosnkite ubavini, arheoloski pronajdoci. Tuka moze da najdete informacii za nastani koi e organiziraat vo Makedonija, kako denovi na Krale Marko, krstenje na Treska, Vevcanski karneval, meckari Prilep, vodokrst Ohri, Sveti Naum Ohrid. Priordni ubavini vo Makedonija, parkovi, vodopadi i ostanati makedonski cuda.
  • URL : http://www.kingmarkoland.com/
  • Tags: , ,