• 6
    Glasa
  • Vneseno od : Macedonia Travel – Poseta na Makedonija
  • Opis : Turisticki informacii za Makedonija. Organizacija koja postoi so cel da go napravi prestojot vo Makedonija nezaboraven, od organizacija na prevoz, smestuvanje, ishrana do organiziranje na poseta na istoriski lokaliteti, specijalni turi kako planinarenje, javanje konji, velosipedski turi, nurkanje, ili poseta na festivali i manifestacii. Ednostavno organizacija koja pridonesuva na svoite klienti da ja iskusat Makedonija vo stilot na avanturata, kulturata ili biznisot, nadopolneta so organiziranje na balkanska tura.
  • URL : http://www.macedoniatravel.com/
  • Tags: , ,