se za filmot, teatar scenata
  • 5
    Glasa
  • Vneseno od : Cinema – Vesti I informacii od filmskata indrustrija
  • Opis : Makedonski zabaven portal so vesti I informacii od oblasta na filmot, teatarot. Postovi za popularnite filmski serii, tehnologijata, razni intervjua.
  • URL : http://cinema.mk/
  • Tags: ,