filip-vtori
  • 51
    Glasa
  • Vneseno od : Filip Vtori – Bolnica po Hirurski Bolesti
  • Opis : Specijalizirana bolnica po hirurski bolesti i kardiologija, pod upravitelstvo na Akademik D-r. Žan Mitrev
  • URL : http://cardiosurgery.com.mk/
  • Tags: