Ambasada na Rusija
  • 65
    Glasa
  • Vneseno od : Ambasada na Rusija vo Makedonija
  • Opis : Ambasada na Rusija vo Makedonija.Oficijalna strana na Amabasada na Ruskata Federacija vo Republika Makedonija. Vesti od ambasadata, konzularno oddelnie. Infromacii za odnosite i sorabotkata megu Rusija i Makedonija. Informacii za vizi, aplikacii i dokumenti potrebni za izdavanje na vizi za Rusija na makedonski drzavjani. Konzularnoto oddelenie vo Ambasadata na Rusija vo Makedonija prima formulari- aplikacii za izdavanje vizi samo vo elektronska verzija. Formularite se popolnuvaat na veb -stranata na konzularniot direktorat na MNR na Rusija https://visa.kdmid.ru..
  • URL : http://www.russia.org.mk/
  • Tags: Ambasadi