• Fondacija Mir
    Fondacija Mir
    Organizacija koja se zanimava so primenoto istrazuvanje za potrebite na biznis zaednicata
  • Metamorphosis Foundation
    Metamorphosis Foundation
    Metamorfozis e Makedonska Fondacija na Odrzlivi infomaricki resenija