• 194
    Glasa
  • Vneseno od : ADS – Agencija za Drzavni Sluzbenici
  • Opis : Agencija za drzavni sluzbenici, stranica ispolneta so zakonskite nadleznosti, aktivnosti i planovi na agencijata
  • URL : http://www.ads.gov.mk
  • Tags: , Drzavni Insitucii