• 57
    Glasa
  • Vneseno od : Venus Travel – Turisticka Agencija Ohrid Makedonija
  • Opis : Oficijalna strana na turistickata agencija Venus Travel. Tuka moze da najdete informacii i detali za razni turi i aranzmani sto gi organizira samata agencija. Interesni ponudi za letuvanje, zimuvanje, ednodnevni izleti, eksurzii, shopping turi, avanturistickii vinski turi.
  • URL : http://venustravel.com.mk/
  • Tags: ,