• Sistina Oftalmologija
  Sistina Oftalmologija
  Ocna klinika od Skopje vo sklop na Privatnata klinika Sistina. Laserska korekcija na dioptrija,ultra
 • Acibadem Sistina
  Acibadem Sistina
  Privatna zdravstvena ustanova vo Skopje, koja nudi razni uslugi od opsta medicina kako i vo specijal
 • Neuromedika
  Neuromedika
  Zdravstvena ustanova so poliklinicko – dijagnosticka dejnost, opsta medicina, genekologija, stomat
 • Filip Vtori
  Filip Vtori
  Specijalizirana bolnica po hirurski bolesti i kardiologija, pod upravitelstvo na Akademik D-r. Žan
 • Remedika
  Remedika
  Zdravstvena ustanova za Ginekologija i akuserstvo, Neonatologija i pedijatrija, Hirurgija, anestezij