• 10
    Glasa
  • Vneseno od : Acibadem Sistina – Privatna bolnica vo Skopje, Makedonija
  • Opis : Privatna zdravstvena ustanova vo Skopje, koja nudi razni uslugi od opsta medicina kako i vo specijaliziranite centri, kako sto e centar za IVF, centar za dojka, srce,spinalen centar.
  • URL : http://acibademsistina.mk/mk/
  • Tags: ,